VisieĀ 

Een buurthuis is een huis van de wijk en zou voor iedereen open moeten staan. Zo denken wij als bestuur ook over het buurthuis De Driehoek. Iedereen is welkom en wij staan achter alle wijkbewoners die initiatieven nemen om een activiteit op te zetten en daardoor de buurt in ontwikkeling te houden.

Missie

Als bestuur ligt onze prioriteit bij het goed beheren van het buurthuis en het stimuleren dat meerdere bewoners van de mogelijkheden gebruik gaan maken. In het groeien naar zelfstandige buurtactiviteiten doen we graag een beroep op de deskundigheid van de wijkcoaches.