• …Tijdens de koffieochtend oud papier kan worden ingeleverd? Tevens opent Stichting Zuiderkruis Verbind elke 1e zaterdag van de maand de garage van het buurthuis om uw oud papier in te kunnen leveren.
  •  …Het buurthuis De Driehoek beschikt over een invalide toilet.